خدمات مطپ

ارتباط با پزشک

ارتباط با پزشک

کلینیک و بیمارستان

کلینیک و بیمارستان

ارائه خدمات بیمه

ارائه خدمات بیمه

اپلیکیشن مطپ

دستیاری هوشمند برای پزشک با قابلیت‌های:

  • ویزیت تصویری، صوتی و متنی
  • ثبت و آرشیو مدارک و پرونده پزشکی هر بیمار
  • قابلیت تنظیم ساعات ویزیت توسط پزشک

مزیت های مطپ

مکالمه تصویری صوتی و متنی

مکالمه تصویری صوتی و متنی

امکان وبینار برای پزشکان و بیماران

امکان وبینار برای پزشکان و بیماران

پیگیری های پس از درمان

پیگیری های پس از درمان

مشاوره با اساتید برتر پزشکی

مشاوره با اساتید برتر پزشکی