دکتر آزاده لعلی

دکتر آزاده لعلی

متخصص بیماری های عفونی
میدان ولیعصر خیابان کریم خان زند، خیابان به آفرین بیمارستان فیروزگر
مشاهده پروفایل