دکتر ابوالفضل صادقی نژاد

دکتر ابوالفضل صادقی نژاد

جراح گوش، حلق و بینی
پاسداران، بوستان نهم، ساختمان آوین، پلاک ۱۱۷، طبقه ۴، واحد ۱۲
مشاهده پروفایل