دکتر حسین مزینی

دکتر حسین مزینی

متخصص پوست، مو
امیرآباد - خیابان دکتر فاطمی غربی - خیابان سرهنگ اعتمادزاده - بیمارستان 501 ارتش
مشاهده پروفایل