دکتر خسرو حق شناس

دکتر خسرو حق شناس

متخصص جراحی کلیه
بلوار کشاورز ، جنب بیمارستان ساسان ، کوچه رویان ، ساختمان پزشکان ۷۵
مشاهده پروفایل