دکتر رضا دهقانی اطهر

دکتر رضا دهقانی اطهر

جراح و متخصص کلیه
ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
مشاهده پروفایل