دکتر سید حمزه موسوی

دکتر سید حمزه موسوی

متخصص جراحی عمومی
ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم ص
مشاهده پروفایل