دکتر سید عبدالرسول صادقیان

دکتر سید عبدالرسول صادقیان

متخصص گوش، حلق و بینی
میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان آریا
مشاهده پروفایل