دکتر عاطفه آموزگار

دکتر عاطفه آموزگار

فوق تخصص نفرولوژی
میدان ولی عصر - خیابان ولدی - نبش خیابان به آفرین - بیمارستان فیروزگر
مشاهده پروفایل