دکتر علیرضا وزیرنیا

دکتر علیرضا وزیرنیا

متخصص جراحی کلیه
خیابان پیروزی بین سوم و چهارم نیروی هوایی جنب داروخانه دکتر امرالهی ساختمان ادیب طبقه 2 بالای ازمایشگاه ادیب
مشاهده پروفایل