دکتر فرحناز دادرس

دکتر فرحناز دادرس

فوق تخصص نفوولوژی
میدان ولی عصر - خیابان ولدی - نبش خیابان به آفرین - بیمارستان فیروزگر
مشاهده پروفایل