دکتر فرشته شیخ الاسلامی

دکتر فرشته شیخ الاسلامی

متخصص جراحی چشم
جنت آباد شمالی- نرسیده به تقاطع آبشناسان- نبش نسترن 2- پلاک 1- درمانگاه شبانه روزی جنت آباد- طبقه سوم
مشاهده پروفایل