دکتر مهدی یداله زاده

دکتر مهدی یداله زاده

فوق تخصص بیماری‌های ریه
میدان ولیعصر خیابان کریم خان زند، خیابان به آفرین
مشاهده پروفایل