این خدمات مربوط به شرکت مطپ است و با دریافت هزینه جداگانه ارائه می گردد

متوجه شدم
جهت استفاده از خدمات مطپ،

ابتدا دسترسی Audio/Video را فعال نمایید

سیاست حفظ حریم خصوصی :
این متن در مورد تعهد مطپ در حفظ حریم خصوصی شماست. مطپ به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شما متعهد است . اطلاعات محافظت شده شما شامل اطلاعات شناسایی شما (مانند نام ، شماره ملی و یا آدرس) و یا اطلاعاتی شامل موارد زیر است:
1- وضعیت سلامت جسمی و روانی گذشته ، حال و آینده شما
2- اطلاعات مربوط به تدارک مراقبت های بهداشتی و درمانی برای شما
3- پرداخت های گذشته ، حال و آینده شما برای تدارک مراقبت های بهداشتی و درمانی مطپ برای انجام هر چه بهتر فعالیت های خود اطلاعاتی شامل اطلاعات پزشکی محافظت شده شما را ثبت و مورد استفاده قرار خواهد داد.
مطپ به موجب قانون ، حریم خصوصی اطلاعات سلامت شما را محفوظ می دارد و شما را از حقوق قانونی خود مطلع کرده و به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات سلامت شما احترام می گذارد.
مطپ باید در اجرای مفاد این اطلاعیه ثابت قدم بماند ، اطلاعیه فعلی در تاریخ 20/01/97 تایید و تا زمانی که مطپ آن را با مفاد جدیدی جایگزین نکند باقی خواهد ماند. مطپ نیز حق دارد در هر زمانی شرایط و مفاد این اطلاعیه را تغییر دهد به گونه ای که این تغییرات مطابق با قوانین قابل اجرا باشند. بدیهی است که اگر مطپ شرایط این اطلاعیه را تغییر دهد ، شرایط جدید به تمامی اطلاعات سلامت حفاظت شده اعمال می شوند که این شامل اطلاعات سلامتی که پیش از ایجاد چنین تغییراتی ثبت یا دریافت گردیده اند نیز می شود.
اگر مطپ این اطلاعیه را تغییر دهد ، اطلاعیه جدید را در وبسایت خود قرار داده و نیز اطلاعیه جدید را به صورت درخواست برای بررسی مجدد در اختیار شما قرار می دهد.

استفاده و افشای اطلاعات سلامت حفاظت شده
مطپ ممکن است اطلاعات سلامت حفاظت شده شما را در موارد زیر مورد استفاده و یا افشا قرار دهد:
1- برای درمان ، پرداخت و مراقبت های پزشکی مطپ مجاز است که اطلاعات سلامت حفاظت شده شما را برای اهداف الف) درمان ب) پرداخت ج) عملیات مراقبت های پزشکی استفاده یا افشا کند.
2- به موجب قانون : مطپ ممکن است اطلاعات سلامت محافظت شده شما را تا حد مورد نیاز قانون و به درخواست کتبی در اختیار نهادهای نظارتی حکومتی و یا به درخواست احضاریه در اختیار دادگاه قضایی قرار دهد.

شرایط ویژه
دسته بندی های زیر شرایط منحصر به فردی را شرح می دهد که در آن مطپ می تواند اطلاعات سلامت حفاظت شده شما را استفاده و یا افشا نماید :
1- فعالیت های سلامت عمومی : مطپ ممکن است اطلاعات سلامت حفاظت شده شما را در حد لزوم در اختیار مقامات سلامت عمومی یا سایر مقامات دولتی برای اهدافی شامل پیشگیری و کنترل بیماری ، گزارش اهمال یا آزار کودک ، گزارش خشونت خانوادگی و گزارش به سازمان غذا و داروراجع به کیفیت ، ایمنی و اثربخشی یک محصول یا فعالیت قرار دهد.
2- مطپ ممکن است در شرایط خاص اطلاعات سلامت حفاظت شده را به اشخاصی افشا کند که در معرض یک بیماری مسری قرار دارند یا در صورت عدم افشا در معرض خطر پراکندگی و گسترش یک بیماری یا وضعیت قرار گیرند.
3- اجرای قانون : مطپ ممکن است در شرایط خاصی اطلاعات سلامت حفاظت شده شما را به مقام رسمی اجرای قانون برای اهدافی مانند شناسایی یا مکان یابی یک مظنون ، فراری ، شاهد یا فرد گمشده افشا نماید.

تبصره – مسئولیت حقوقی محتوای مشاوره با پزشک می باشد و در صورتیکه پزشک ارائه خدمات یا توصیه هایی نمایند که منجر به نارضایتی ، آسیب یا شکایت مشتری گردد کلیه تبعات این موارد بر عهده طرف مشاوره دهنده می باشد.

مطپ، تیم پزشکی همیشه همراه

تماس تصویری و صوتی آنلاین با پزشکان

+
با عضویت در مطپ شما قوانین را می پذیرید